ابتدا یک عکس را به عنوان عکس اصلی ارسال کنید سپس عکسهای مرتبط با آن را ارسال نمایید این تصاویر پس از بررسی با نام شما در سایت به نمایش گذاشته خواهد شد  
 
اولویت نمایش    
شناسه  
موضوع عکس    
استان    
نوع عکس    
مکان    
عکاس    
تاریخ  
 
   
   
عکس اصلی
عکس های پیوند