خرابی 3 متر از آسفالت روی یکی از پل های جاده محمدآباد به آباده بعد از چند سال
در فروردین بهار سال 1391 بود که بارندگی شدیدی در منطقه محمدآباد انجام شد که یکی از پل های جاده محمدآباد به آباده کمی خسارت دید

این پل که بر روی آبی که از آببنیاب به سمت جاده در فصلهای زمستان و بهار جاری می شود زده شده است پس از بارندگی سال 1391 کمی خسارت دید در ابتدا مدت زیادی طول کشید تا این مختصر خسارت را بازسازی کنند در طول این مدت ماشین ها از یک راه انحرافی کنار این پل تردد می کردند پس از بازسازی با گذشت حدود 4 سال از این حادثه هنوز روی این پل را آسفالت نکرده اند در حالی که همه پهنای این پل به 4متر هم نمی رسد و این در حالی است که این پل پس از یک پیچ واقع شده است و از هر دو طرف ماشن هایی که به این پل می رسند در حالت سرازیری قرار دارند و به همین علت با سرعت زیادی به این پل میرسند امیدوارم بعد از این همه مدت مسئولین فکری به حال این پل بکنند امیدوارم....1394/05/19 9:44:00 PM

نوشته شده توسط

  نظرات شما  
   
نام:  
نام خانوادگی:  
شماره تلفن:  
متن:  
   
   

    نظرات شما