برداشت گندم در محمدآباد آباده
برداشت گندم در محمدآباد از اوایل تابستان آغاز می شود و در نیمه های تابستان به پایان می رسد

محمدآباد یکی از مناطق دیدنی شمال فارس می باشد که با وجود چشمه سارهای فراوان از طبیعت بکری برخوردار بوده است

بیشترین کشت زراعی در این منطقه گندم های دیم می باشد که این گندم ها را در پاییز کشت می کنند و آبیاری برای این گندم ها انجام نمی شود و فقط از طریق باران آبیاری می شوند میزان بازدهی این گندم ها بستگی به بارانی دارد که در پاییز و بهار به این مزارع می بارد برداشت حدودی از این مزارع حدود یک تن در یک هکتار می باشد که برداشت خیلی پایینی است که این مزارع دارا هستند در صورتی که اگر آبیاری بشوند مطمئناً محصولات بیشتری قابل برداشت خواهد بود و این در حالی است که رودخانه ای در ده کیلومتری این مزارع در جریان است که آب این رودخانه از چشمه سارهای همین منطقه و منطقه خسروشیرین سرچشمه می گیرد و اگر مردم محمدآباد همت کرده و این آب را به این مزارع برسانند مطمئناً هم وضعیت منطقه تغییر خواهد کرد و هم برداشت مردم از این مزارع بیشتر خواهد بود با این اوصاف همین برداشت حداقلی از این مزارع با شادی مردم همراه بوده و همیشه اوایل تابستان پر از سرور  برای کشاورزان خواهد بود، هم اکنون برداشت گندم از همه مزارع در این منطقه توسط کمباین انجام می شود

ولی در گذشته با دست درو میشده

درو کردن گندم

و سپس همه گندم ها در یک جا جمع میشده که به آن پهلک گفته میشد، و پس از آن این گندم ها را توسط کمباین های کوچک خورد می کردند و کاه و دانه های گندم را از هم جدا می کردند.1394/05/19 9:44:00 PM

نوشته شده توسط مجتبی شکوه

  نظرات شما  
   
نام:  
نام خانوادگی:  
شماره تلفن:  
متن:  
   
   

    نظرات شما